رادیوبارونی

اکتبر 9, 2020

پادکست26_الگوی عملکرد روزانه

درود و خداقوت به تمام نتورکرهای ایران زمین درخدمتتان هستیم با پادکست شماره 26 با موضوع : الگوی عملکرد روزانه افراد موفق و نتورکر موفق راستی … […]
آوریل 3, 2020

پادکست25_لذت برقراری ارتباط در بازاریابی شبکه ای

درود و خداقوت به تمام نتورکرهای ایران زمین درخدمتتان هستیم با پادکست شماره 25 با نکاتی در مورد لذت برقراری ارتباط شما روی موج بارونی _ […]
ژانویه 17, 2020

پادکست24 _نکات تیم سازی و رهبری تیم ( لیدرشیپ3)

درود و خداقوت به تمام نتورکرهای ایران زمین درخدمتتان هستیم با پادکست شماره 24 با نکات تیم سازی و رهبری تیم شما روی موج بارونی _ […]
دسامبر 6, 2019

پادکست22 _نکات تیم سازی و رهبری تیم ( لیدرشیپ2)

درود و خداقوت به تمام نتورکرهای ایران زمین درخدمتتان هستیم با پادکست شماره 22 با نکات تیم سازی و رهبری تیم شما روی موج بارونی _ […]